Bizə qoşulun:
RU
Əsas səhifəBankın strukturu

Bankın strukturu

1. Bankın Təşkilatı Strukturu
2. Daxili Komitələr
Audit Komitəsi

 

Daxili audit yoxlamalarının nəticələrini, təklif və tövsiyyələrini Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti ilə birgə müzakirə etmək;
Kənar auditorla birgə işin təşkili ilə əlaqədar bankın fəaliyyətinə dair bütün əhəmiyyətli məlumatların, bank sənədlərinin kənar auditora vaxtında və tam təqdim edilməsini təmin etmək;
Bankın inzibati, əməliyyat, uçot siyasəti və prosedurları üçün müvafiq daxili nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər vermək;
Daxili Audit departamentinin rəhbərinin vəzifəyə təyin olunması, işdən azad olunması və ya dəyişdirilməsi barədə Müşahidə Şurasına təkliflər vermək;

Səmdarların Ümumi Yığıncağı müəyyən etdiyi müddətdə yığıncağa aşağıdakı məlumat və hesabatları təqdim etmək:

  • Bankda qanunvericiliyə riayət olunması barədə hesabat;
  • Audit fəaliyyəti barədə hesabat;
  • Bankda risklərin idarə edilməsi və nəzarət sistemlərinin vəziyyəti barədə hesabat;
  • Komitənin vəzifələrinə aid olan digər məsələlər üzrə hesabat.
İnformasiya Texnologiyaları Komitəsi

 

Alınacaq İT avadanlıqlarının texniki parametrlərini təyin etmək;
Avadanlıq, proqram təminatı, kadrlar və digər maddələr üzrə nəzərdə tutulan büdcə haqqında hesabatı tərtib etmək;
Mərkəzi Bankın İnformasiya Texnologiyaları standartlarına əsasən:
İT layihələrinin yaradılmasında müşahidəçi və məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərmək;
İT-nin istifadəsi və həyata keçirilməsi üçün İT Planlarının hazırlanması, əhəmiyyətlilik kəsb edən cəhətlərin Bankın ümumi strategiyasına əsasən müəyyənləşdirmək;
İT sahəsinə aid olan kapital xərclərinə dair İdarə Heyəti və Müşahidə Şurasına tövsiyyələr vermək;
Proqram təminatı və avadanlıqların əldə olunmasının əsaslandırılması, proqram təminatı və avadanlıqların satınalınması üzrə təkliflər vermək;
Təhlükəsizlik məsələlərinə nəzarət, inzibati texnoloji məsələlərə nəzarət;
İT ilə əlaqədar fövqəladə hallardan çıxış yollarını planlaşdırmaq.

Kredit Komitələri (əsas və kob)

 

Kreditlərin cəmləşmələrinə nəzarət etmək;
Kreditlərin və kredit öhdəliklərinin müddətlərini və faiz dərəcələrini müəyyən etmək;
Vaxtaşırı kredit portfelinin monitorinqini həyata keçirmək;
Girovların müntəzəm olaraq yenidən qiymətləndirilməsini təmin etmək;
Kreditlər üzrə mümkün zərərlər üçün yaradılmış ehtiyatların yetərliyini (adekvatlığı) yoxlamaq və təhlil etmək;
Ayda bir dəfədən az olmamaq şərti ilə kreditlərin verilməsinə dair müraciətləri nəzərdən keçirmək;
Vaxtı keçmiş kredit faizlərinin dayandırılması və silinməsi barədə rəy və təkliflər vermək, aktivlərin təsnifləşdiriməsinə nəzarət etmək.

Aktiv və Passivləri İdarəetmə Komitəsi

 

Aktiv və passivlərin idarə edilməsini müxtəlif sahələr üzrə təşkil etmək və təhlil edərək qiymətləndirmək;
Bankda daxili qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqinə və təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək;
Bankın likvidliyinin idarə edilməsində qəbul olunmuş qaydalara riayət etmək və bu sahədə özünəməxsus vəzifələri həyata keçirmək;
Maliyyə vəsaitlərinin idarə edilməsi istiqamətlərini və hədəflərini müəyyən etmək;
Aktiv və passivlərin idarə edilməsi ilə əlaqədar istiqamət və hədəflərlə bağlı qanunvericiliyə riayət edilməsini təmin etmək;
Əsas vəsaitlərin bazar qiymətinə uyğun olaraq yenidən qiymətləndirilməsinə və onların cari ildə maliyyə komponenti kimi saxlanılmasına dair təkliflər vermək.

Riskləri İdarəetmə Komitəsi

 

Bankın risklərin idarə edilməsi qaydaları, risk siyasətini hazırlamaq;
Risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metod və alətlərin seçilməsi və onların həyata keçirilməsi tezliyini müəyyən etmək;
Bankın fəaliyyətinin Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənən risk limitləri çərçivəsində həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
Mütəmadi olaraq aşağıdakı məsələləri nəzərdən keçirmək:
Bank üzrə ümumi fəaliyyət strategiyasını;
Bankın risk dözümlülüyünü və müxtəlif risk limitlərini;
Kreditləşmə limitlərini;
Əməliyyat risklərini;
Risk siyasətini;
Stress testləri.

İstəyimiz mükəmməl olmaqdır!
Xidmət və məhsulları inkişaf etdirməyimiz və Sizə özəl təkliflər hazırlamağımız üçün
onlayn sorğunu keçməyinizi və ya istəklərinizi qeyd etməyinizi xahiş edirik.
Bu sayt istifadəçilərə maksimum rahatlıq yaratmaq üçün cookie fayllar və digər bənzər texnologiyalardan istifadə edir. Saytdan istifadəyə davam edərək Siz cookie faylların istifadəsinə razılıq vermiş olursunuz.